Polski Angielski
 
 

Firma „AGLOPLAST" powstała w 1995 roku jest firmą samodzielną, zarejestrowaną jako osoba fizyczna.

Główną dziedziną działalności firmy jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, z których w procesie technologicznym otrzymujemy materiały o przeznaczeniu pierwotnym.

Na przełomie kilku ostatnich lat Firma rozwinęła się. Zaczynaliśmy od produkcji przemiałów i aglomeratów tworzyw sztucznych. Obecnie produkujemy regranulaty oraz wyroby foliowe i wtryskowe z tworzyw takich jak polietylen, polipropylen czy polistyren.
W miarę prowadzenia działalności i wypracowywania środków finansowych, dokonujemy nowych inwestycji w celu unowocześnienia i rozszerzenia oferty produktowej, atrakcyjnej jakościowo i cenowo, dostosowanej do wymagań klientów.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2005 roku uruchomiliśmy nową linię do regranulacji i uzyskaliśmy wysokiej jakości produkt, który szybko zaczął zdobywać rynek. W 2010 roku, ponownie uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 5.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dzięki czemu uruchomilismy jedną z najnowocześniejszych w europie, linii do regranulacji.


Wzrost nakładów inwestycyjnych stworzył warunki do zwiększenia zatrudnienia. W chwili rozpoczęcia działalności w 1995 r., firma zatrudniała kilka osób, a obecnie zatrudnia około 60 osób.
O sile i potędze firmy stanowi jej wykwalifikowana załoga i doświadczenie zdobyte przez kilkanaście lat, dzięki którym mamy stałą i ugruntowaną pozycję na rynku.
W ciągu 15 lat działalności firma wypracowała szereg własnych technologii przetwórstwa tworzyw przede wszystkim poprawiając parametry techniczne produktów, co pozwala na tańszą i efektywniejszą produkcję i pełne zadowolenie klientów.
Unowocześnienie parku maszynowego w znacznym stopniu zmniejszyło emisję pary i pyłów technologicznych do atmosfery, jak również pobór energii elektrycznej i wody technologicznej, co w rezultacie wpływa na pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
Przetwarzanie odpadów tworzyw, które w latach wcześniejszych wędrowały na wysypiska śmieci, a obecnie w naszej firmie są przetwarzane w ilości około 5 tys. ton rocznie powoduje, że nasze środowisko jest bardziej przyjazne dla człowieka.

Stała współpraca z klientami umożliwia dopasowanie produktów do ich potrzeb. Przez cały okres działalności poprawiamy strukturę organizacyjną, co pozwoliło na coraz większą sprzedaż stwarzając przewagę konkurencyjną na rynku.

W najbliższej przyszłości zamierzamy inwestować w linie do przetwarzania wtórnych odpadów, pozwalającą na przykład produkować materiały zastępujące drewno szalunkowe. Przyszłość pokaże czy ten pomysł będzie impulsem do dalszego rozwoju Agloplastu. Stale myślimy również o dywersyfikacji produkcji aby uodpornić się na wahania rynku.
 
Firma zrealizowała projekt współfinansowany przez
Unię Europejską.
Laureat XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Jesteśmy członkiem
Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
Oferujemy:
Regranulat LDPE
bezbarwny: miękki
Regranulat LDPE
bezbarwny: średni

Regranulat LDPE
bezbarwny: twardy

Regranulat LDPE
kolor:
miękki
Regranulat LDPE
kolor:
średni
Regranulat LDPE
kolor
: twardy

Regranulat HDPE
wtryskowy
Regranulat HDPE
bezbarwny

Regranulat HDPE
kolor zielony
Regranulat PP
przemiał
Regranulat PP
kolor biały
Regranulat PP
kolor szary
 
 
 

Agloplast wszelkie prawa zastrzeżone